Η ιστορία του Μαθρακίου

Το μικρότερο από τα τρία Διαπόντια νησιά

Η ιστορία του Μαθρακίου

Δεν υπάρχουν ιστορικά αρχεία ότι το Μαθράκι ήταν κατοικημένο στα αρχαία ή Μεσαιωνικά χρόνια. Η μακρινή απόσταση του γεωγραφικά από την κεντρική Ελλάδα και οι πειρατές που ήταν ενεργοί στις Ελληνικές θάλασσες μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, απετρεπαν ανθρώπους στο να κατοικήσουν στο Μαθράκι.

Βασικά, το σύμπλεγμα των Διαπόντιων νήσων (Μαθράκι, Οθωνοί, Ερεικούσα) δεν ήταν κατοικημένα μέχρι δύο αιώνες πρίν και οι ανθρώποι τα χρησιμοποιούσαν ως ενδιάμεσες στάσεις σε μεγάλα ταξίδια.

Υπάρχουν αρχεία ότι το πρώτο από τα τρία νησιά που κατοικήθηκε ήταν το νησί Οθωνοί. Ανθρώποι από την Κέρκυρα και από τις ακτές της Πάργας άρχισαν να ζούν στο νησί για να φύγουν μακρυά από την Τουρκοκρατία.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι κάτοικοι του νησιού Οθωνοί, μεταφέρθηκαν στα διπλανά νησιά Μαθράκι και Ερεικούσα για να καλλιεργήσουν τους τεράστιους ελαιώνες που υπήρχαν στα νησιά. Σιγά σιγά άρχισαν να κατοικούν στο Μαθράκι και να χτίζουν σπίτια.

Με αυτό τον τρόπο το Μαθράκι κατοικήθηκε. Μέχρι και σήμερα, το νησί παραμένει παρθένο και οι ελάχιστοι μόνιμοι κατοίκοι που έχει αρκούνται στις βασικές ανέσεις.

Ηλεκτρισμός πρωτοήρθε στο Μαθράκι την δεκαετία του 70, και οι περισσότεροι κάτοικοι πηγαίνουν στην γειτονική Κέρκυρα για τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι λιγοστοί κάτοικοι του νησιού ασχολούνται με το ψάρεμα και τις ελιές που έχει το νησί.